Bai Euskarari Elkartearen elementu bereizgarriena Bai Euskarari ziurtagiria da, Elkartearen zentroan dagoena.

Lan eremu honen barruan, Bai Euskarari Ziurtagiria duten entitateen beharrak detektatzeko eta irtenbideak emateko lanean arituko gara, Ziurtagiria duten entitateei arreta berezitua eskainiko diegu eta ziurtagiridunak prestigiatzeko lan egingo dugu, ahaztu gabe Bai Euskarari Ziurtagiriaren ebaluazio-prozesua zaintzea, Ziurtagiriaren hedapena eta Ziurtagiria tresna moduan indartzea.