1. AUTO-DIAGNOSTIKOA

Ongi etorri! Zure erakundearen hizkuntza-egoera zein den ezagutzen lagunduko dizun aplikazioa da honakoa. Auto-diagnostiko honen emaitzari esker, zure erakundea zein egoeratan dagoen jakin dezakezu. Maila zehatza jakiteko eta hobetzen laguntzeko zurekin harremanetan jarriko gara.

2. HIZKUNTZA GAITASUNA

3. ZERBITZU HIZKUNTZA

1.Erdaraz 2.Batez ere erdaraz 3.Bi hizkuntzatan 4.Batez ere euskaraz 5.Euskaraz 6.Ez dago / Ez du 7.Izen propioa edo marka

3.1 Erakundearen irudia

1 2 3 4 5 6 7
Errotulu nagusia
Panelak (larrialditakoak)

1 2 3 4 5 6 7
Erakundearen katalogoak
Jardunaldiak, hitzaldiak

1 2 3 4 5 6 7
Webgunea
Sare Sozialak

3.2 Kanpo harremanak

1 2 3 4 5 6 7
Eskaera orriak
Mezu elektronikoak
Fakturak

1 2 3 4 5 6 7
Aurrez-aurreko harrerako hizkuntza
Telefono harrerarako hizkuntza

4. LAN HIZKUNTZA

1.Erdaraz 2.Batez ere erdaraz 3.Bi hizkuntzatan 4.Batez ere euskaraz 5.Euskaraz 6.Ez dago / Ez du 7.Izen propioa edo marka

4.1 Barne komunikazioa eta lan-tresnak

1 2 3 4 5 6 7
Karpeta eta artxibotako etiketak
Errotulazio aldakorra

1 2 3 4 5 6 7
Ohar eta iragarki taulak
Lan parteak, kontrol fitxak

1 2 3 4 5 6 7
Lan bileren hizkuntza

1 2 3 4 5 6 7
Estandarrak. Sistema eragilea...

4.2 Pertsonen kudeaketa

1 2 3 4 5 6 7
Harrera liburuxka edo plana
Barne araudia
Nomina

4.3 Kanpo harremanak

1 2 3 4 5 6 7
Administrazioarekin ahozko harremana
Baimenak, lizentziak

1 2 3 4 5 6 7
Aholkularitza/gestoriarekin harremana
Asegurua: harremana artekariarekin eta poliza

5. DATUAK

Datuak derrigor bete behar dira auto-diagnostikoaren emaitza jasotzeko.